fabriken startsida återförsäljare webbshop produkter om ftg kontakt arkivet fabriken

öppettider | priser | kurser | uppklättring | barn & ungdomsklättring

klätterfabriken kurser

Kurser och Prova på

     

Klätterkurser

Topprepskurs - nybörjare
Topprepskursen är till för dig som vill komma igång på riktigt med din klättring. Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen, du kan vara helt ny, eller så har du kanske provat på någon/några gånger.
Topprepskursen är två tillfällen, á två timmar. Kursen hålls med små grupper, 2 till 4 deltagare per instruktör. Kursen måste bokas i förväg. Alla bokningar skall göras per telefon. (031-335 82 30)
Normalt kan ni få den tid ni vill, om ni är 2 deltagare eller fler. Är du ensam, ring för information.
Kursen innefattar utrustningskännedom, topprepssäkring, klätterteknik samt säkerhetstänkande vid inomhusklättring.
Under kursen får du låna all utrustning som behövs. Klädsel är valfri, men ta något som du kan röra dig lätt i. Efter genomförd kurs med godkänt resultat får du ett grönt kort (topprepskort). Kortet fungerar som ett klätterbevis och är giltigt runt om i Sverige.
Lägsta ålder är 13 år. Observera att ungdomar under 18 måste ha målsmans skriftliga tillstånd för att få genomföra topprepskursen.
Alla klätterfabrikens kurser följer Senska Klätterförbundets Normer och rekommendationer, och alla instruktörer är auktoriserade.
Avbokning/ombokning måste göras senast 2 dagar innan, annars tas en avgift ut på 200 kr per deltagare. Senare avbokning godkänns endast mot läkarintyg.
Pris: 850 kr om ni vill välja kurstid. Bokar ni något av de fasta tillfällena (onsdagar kl. 16 eller 18) så kostar kursen 750 kr. Studenter betalar 700 kr.

Ledkurs - fortsättningskurs
Ledkursen är till för dig som vill komma vidare med din klättring. För att gå kursen krävs att du har grönt kort (topprepskort). Du bör ha topprepklättrat aktiv i ca ett halvt år.
Ledkursen är två tillfällen, á två timmar. Kursen hålls med små grupper, 2 till 4 deltagare per instruktör. Kursen måste bokas i förväg. Alla bokningar skall göras per telefon. (031-335 82 30)
Normalt kan ni få den tid ni vill, om ni är 2 deltagare eller fler. Är du ensam, ring för information.
Kursen innefattar utrustningskännedom, ledklättring, och säkring av någon som ledklättrar, samt säkerhetstänkande vid inomhusklättring.
Under kursen får du låna all utrustning som behövs. Klädsel är valfri, men ta något som du kan röra dig lätt i. Efter genomförd kurs med godkänt resultat får du ett rött kort (ledkort). Kortet fungerar som ett klätterbevis och är giltigt runt om i Sverige.
Lägsta ålder är 13 år. Observera att ungdomar under 18 måste ha målsmans skriftliga tillstånd för att få genomföra ledklätterkursen.
Alla klätterfabrikens kurser följer Senska Klätterförbundets Normer och rekomendationer.
Avbokning/ombokning måste göras senast 2 dagar innan, annars tas en avgift ut på 200 kr per deltagare. Senare avbokning godkänns endast mot läkarintyg.
Pris 750 kr, sammanlagt 4 timmar.

Prova på klättring
Prova-på klättringen är till för er som vill prova hur det är att klättra på höga klätterväggar. Under en timme får ni personal med er, som säkrar och guidar er. Vi anpassar antalet instruktörer efter hur stor grupp i bokar, så att ni alltid får en bra aktivitet under er timme.
Pris 200 kr/person, oberoende av ålder. I priset ingår personal som är med och säkrar, samt all klätterutrustning, även klätterskor. Minimum 2 personer. Grupper på mer än 10 deltagare kan bara bokas under dagtid, senast kl 16-17. Detta för att det inte ska bli för trångt, vi har många andra kunder under kvällarna.
Prova-på klättring ska bokas senast dagen innan, all bokning skall göras på telefon (031-335 82 30).
Avbokning/ombokning måste göras senast dagen innan, annars tas en avgift ut på 100 kr per deltagare. Senare avbokning godkänns endast mot läkarintyg.

Prova-på klättring för skolor
Skolgrupper har ett rabatterat pris på prova-på klättring.
Pris 80 kr/person minimum 800 kr. Detta rabatterade pris gäller endast på dagtid, vardagar (senast klättring kl 16-17).
Lån av all utrustning samt klätterskor ingår i priset.
Avbokning/ombokning måste göras senast 2 dagar innan, annars tas avgift ut för det antal som bokats. Det är skolan som bokat som är betalningsskyldig för de antal deltagare som bokats.

Prova-på klättring för ideella föreningar, fritidsgårdar mm
Ideella föreningar kan få rabatterat pris, på prova-på klättring. Under dagtid gäller samma sak som för skolor. På kvällstid max 10 deltagare, 100 kr/person, inklusive klätterskor.