High Sport Svenska AB

AustriAlpin

AustriAlpin

AustriAlpin från Stubaital - redan på 1930-talet började produktion av karbiner i denna vacka österiskiska dal. Smideskonsten har funnits redan sedan 1400-talet i denna dal och har varit en viktig försörjningskälla för folket som lever i området. Från smides bruk till sofistikerade klätterprodukter - AustriAlpin startades 1996 och har sedan dess specialiserat sig på att utveckla och tillverka innovativa produkter för höghöjdsarbete och klättring. Vi på High Sport vill gärna arbeta med denna typ av leverantör - produkterna tillverkas nära råvaran, dvs närproducerat - tänk gärna på det när du väljer dina produkter!