High Sport Svenska AB

Dessa grepp fäst vid klätterväggen med hjälp av de medföljande träskruvarna (förutsatt att denna är i plywood).